logo | back to index
Torrents | Blog

.:: FAQ ::.

---

Bit Torrent

---

Frequently Asked Questions

Μικρή εισαγωγή στον κόσμο των torrents

Το BitTorrent (μπιτ τόρρεντ) είναι ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής αρχείων μεταξύ χρηστών (Ρ2Ρ, peer-to-peer). Χρησιμοποιείται, δηλαδή, για να κατεβάσουμε αρχεία που δεν φιλοξενούνται σε κάποιον κεντρικό διακομιστή (server), για τον οποίον πρέπει συνήθως να πληρώσεις για τον χώρο που σου παρέχει, αλλά τοπικά στους σκληρούς δίσκους άλλων χρηστών του ίντερνετ.

Η ανταλλαγή των αρχείων γίνεται με τη βοήθεια μικρότερων, "καθοδηγητικών" αρχείων, των .torrents, ενός κεντρικού υπολογιστή που συντονίζει τις συνδέσεις, τον tracker (τράκερ) κι ενός ειδικού προγράμματος που πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας, τον BitTorrent Client.

Στο πρωτόκολλο BitTorrent όλα αρχίζουν με τη δημιουργία του .torrent. Αυτό είναι ένα μικρό σε μέγεθος αρχείο που περιέχει μόνον βασικές πληροφορίες (όπως το μέγεθος κ.ά) για το αρχείο που ουσιαστικά θέλουμε να διαμοιράσουμε. Το αρχείο που θέλουμε να διαμοιράσουμε μπορεί να είναι οτιδήποε, από ταινίες (avi, mpg, κτλ), ήχο (mp3, wav), εικόνες, εφαρμογές ή ακόμα και ολόκληρους φακέλους.

Το αρχείο .torrent δημοσιεύεται σε ένα site που, επίσης, ονομάζεται tracker και είναι πλέον διαθέσιμο στους υπόλοιπους χρήστες. Ο tracker διαχειρίζεται και συντονίζει μόνο τις συνδέσεις, και δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των διαμοιραζόμενων αρχείων.

Από τη στιγμή που το αρχείο .torrent ανέβει στον τράκερ, μπορεί όποιος θέλει να το κατεβάσει, και ανοίγοντας το με κάποιο πρόγραμμα BitTorrent (BitTorrent Client), να ξεκινήσει το κατέβασμα, του κυρίως ειπείν αρχείου που μας ενδιαφέρει.

Ο χρήστης που έχει αρχικά ολόκληρο το αρχείο στον υπολογιστή του, λέγεται seeder (σήντερ). Ο seeder μόνο μοιράζει.

Οι χρήστες που ξεκινούν να κατεβάζουν το αρχείο από τον seeder, λέγονται leechers (λήτσερς). Οι leechers στην αρχή μόνο κατεβάζουν και στην συνέχεια κατεβάζουν και μοιράζουν ταυτόχρονα.

Το πρόγραμμα BitTorrent αναλαμβάνει να κάνει ένα -εικονικό- κατακερματισμό του υπό διαμοιρασμό αρχείου, σε μικρότερα κομμάτια (chunks). Κατόπιν, αρχίζει να μοιράζεται κομμάτι-κομμάτι στους διάφορους χρήστες που το ζητούν (leechers). Κάθε χρήστης παίρνει και διαφορετικό κομμάτι, και κάθε χρήστης που έχει έστω ένα κομμάτι από το αρχείο το μοιράζει με τη σειρά του στους υπόλοιπους που δεν το έχουν. Έτσι εξασφαλίζεται η ταχύτερη διανομή του αρχείου, μιας που η διανομή του δεν βασίζεται αποκλειστικά στην ταχύτητα μετάδοσης του αρχικού seeder, αλλά στην συνολική ταχύτητα μεσης όλων των εμπλεκόμενων χρηστών.

Το σύνολο των seeders και leechers με τους οποίους συνδεόμαστε για να κατεβάσουμε ένα αρχείο, μέσο του BitTorrent, ονομάζονται peers. Όποιος χρήστης ολοκληρώσει το κατέβασμα του αρχείου αυτομάτως μετατρέπεται από leecher σε seeder (δηλαδή έχει το 100% του αρχείου) και συνεχίζει το διαμοιρασμό.

Εννοείται πως όλη αυτή η διαδικασία γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτα. Ακόμα και αν κλείσουμε τον υπολογιστή μας ή το πρόγραμμα, ή κοπεί προσωρινά η σύνδεση μας, ή κλείσουν τον υπολογιστή τους αυτοί που κατεβάζουν από εμάς, όταν οι υπολογιστές ξανανοίξουν, η διαδικασία θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε.

Διαμοιρασμός - Μια συμμετοχική υπόθεση!

Η βασική φιλοσοφία του ΒitΤorrent είναι ότι οι χρήστες πρέπει να ανεβάζουν (upload) συγχρόνως ενώ κατεβάζουν (download). Ας μην ξεχνάμε, πως τα αρχεία δεν βρίσκονται σε κάποιον τεράστιο σκληρό δίσκο που είναι μόνιμα συνδεδεμένος στο ίντερνετ, αλλά στους προσωπικούς υπολογιστές των χρηστών του τράκερ.

Όταν ξεκινούμε να κατεβάζουμε ένα αρχείο, ουσιαστικά αντιγράφουμε αυτό το αρχείο από τους σκληρούς δίσκους των διαφόρων χρηστών του τράκερ. Από ποιους θα κατεβάσουμε το κανονίζει ο tracker με βάση κάποια στοιχεία (π.χ. πόσο εύρος ζώνης -bandwidth- έχει ο κάθε χρήστης). Με το που αρχίζει η διαδικασία του κατεβάσματος, αυτόματα το πρόγραμμα που έχουμε, αρχίζει να στέλνει το μέρος του αρχείου που έχουμε κατεβάσει και σε άλλους χρήστες που πιθανών ξεκίνησαν να το κατεβάζουν μετά από εμάς. Με αυτόν τον τρόπο, το εύρος ζώνης του δικτύου χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και είναι προφανές ότι το ΒitΤorrent λειτουργεί καλύτερα όσο μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός των χρηστών.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, με την ολοκλήρωση του κατεβάσματος ενός αρχείου, να μην διαγράψουμε το τόρρεντ από τον BitTorrent Client, ώστε να επιτρέψουμε τον γρηγορότερο διαμοιρασμό του και σε άλλους χρήστες που το ζητούν.

Είναι ασφαλές; - Με παρακολουθούν;

Προς το παρόν οι έννοιες διαδίκτυο και ανωνυμία δύσκολα συμβιβάζονται. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι το πρωτόκολλο BitTorrent δεν έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανωνυμία αυτών που συμμετέχουν και κάνει χρήση των IP διευθύνσεων τους.

Η διεύθυνση IP είναι ο μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (I.S.P) σε έναν υπολογιστή όταν συνδέεται στο ίντερνετ για να μπορεί να λαμβάνει και να αποστέλλει δεδομένα.

Ο τράκερ για να συνδέσει δυο χρήστες που ανταλλάζουν αρχεία πρέπει και να γνωρίζει τις IP διευθύνσεις τους και να γνωστοποιεί στον έναν τη διεύθυνση του άλλου. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικτυακή ταυτότητα ενός χρήστη του τράκερ είναι διαθέσιμη τόσο στους διαχειριστές του τράκερ ό και στους υπόλοιπους χρήστες που ανταλλάζουν αρχεία μαζί του, πρακτικά δηλαδή σε όλους! Έτσι είναι εύκολο για κάποιον που θέλει να εντοπίσει τις IP διευθύνσεις των χρηστών ενός τράκερ να μπει σαν ένας άλλος χρήστης στο δίκτυο και να κατεβάσει υλικό από αυτούς. Ο μόνος βέβαια που μπορεί να κάνει την ταυτοποίηση του χρήστη μέσω της IP διεύθυνσης του είναι αυτός που του την έδωσε, δηλαδή ο παροχέας της σύνδεσης στο ίντερνετ.

Όλα τα παραπάνω φυσικά δεν ισχύουν μόνο για τον Black-Tracker και το BitTorrent αλλά για την συντριπτική πλειοψηφία των p2p πρωτοκόλλων ανταλλαγής αρχείων. Τα p2p δίκτυα, που χρησιμοποιούν ισχυρή κρυπτογραφία, και προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στη προστασία της ανωνυμίας των χρηστών (π.χ. Freenet) υστερούν, προς το παρόν, σε λειτουργικότητα και περιορίζονται σε ένα μικρό κοινό.

---

.:: Οδηγίες ::.

---

How to...

---

Οδηγίες Χρήσης για αρχάριους και αρχάριες

Τι πρέπει να κάνω για να κατεβάσω τόρρεντς από τον Black-Tracker;

Αρχικά κατεβάζουμε (δωρεάν) κι εγκαθιστούμε έναν BitTorrent Client, ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται τις συνδέσεις με τους άλλους χρήστες του τράκερ και είναι απαραίτητο για να κατεβάσουμε αρχεία από τόρρεντ.

Υπάρχουν πολλά τέτοια προγράμματα. Δύο από τα πλέον δημοφιλή είναι το Azureus και το μTorrent.

Το Azureus μπορούμε να το κατεβάσουμε δωρεάν από εδώ http://azureus.sourceforge.net/. Είναι, ίσως το πιο πλήρες πρόγραμμα για torrents, τρέχει σε όλες τις πλατφόρμες (windows, linux, mac), είναι όμως αρκετά "βαρύ" (κάνει τον υπολογιστή μας πιο αργό στις αντιδράσεις του).

Για τους αρχάριους, αλλά και για τους περισσότερους χρήστες, το πρόγραμμα μTorrent είναι υπεραρκετό, είναι καλό, ελαφρύ (δεν "κουράζει" τον υπολογιστή μας) κι επιπλέον έχει ενσωματωμένο έναν εύχρηστο οδηγό ρυθμίσεων. Τρέχει όμως μόνο σε Windows. Το μTorrent μπορούμε να το κατεβάσουμε δωρεάν από εδώ http://www.utorrent.com/.

Για την καλύτερη λειτουργία του BitTorrent Client ενδεχομένως να χρειαστούν κάποιες ρυθμίσεις.

Στη συνέχεια πηγαίνουμε στη σελίδα του Black-Tracker όπου βρίσκεται η λίστα με τα τόρρεντς που φιλοξενούνται.

Για τη χρήση του Black-Tracker και το κατέβασμα αρχείων, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ στο site.

Πώς κατεβάζω;

Πατώντας πάνω στο όνομα του αρχείου που μας ενδιαφέρει, το site μας μεταφέρει στη σελίδα περιγραφής του τόρρεντ. Στην Περιγραφή δίνονται τόσο πληροφορίες για το περιεχόμενο του αρχείου όσο και κάποιες τεχνικές πληροφορίες, που καλό είναι να διαβάζουμε!

Στο πλαίσιο δεξιά από το Όνομα αρχείου, βρίσκεται ο σύνδεσμος με το αρχείο .torrent. Πατάμε μια φορά πάνω στο Όνομα αρχείου (που πάντα έχει κατάληξη .torrent) και ο browser μας (π.χ. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera) μας ρωτάει αν θέλουμε να ανοίξουμε ή να σώσουμε το αρχείο. Επιλέγουμε να το σώσουμε και προσδιορίζουμε που θέλουμε να το σώσουμε στον υπολογιστή μας.

Το αρχείο .torrent είναι ένα πολύ μικρό αρχειάκι (γύρω στο 10ΚΒ) που θα κατέβει αμέσως.

Κάνοντας διπλό κλικ στο αρχειάκι τόρρεντ που έχουμε κατεβάσει, θα ανοίξει το πρόγραμμα διαχείρισης τόρρεντ που έχουμε εγκαταταστήσει (BitTorrent Client όπως π.χ. Azureus, uTorrent κ.λπ). [Εναλλακτικά, αφού ανοίξουμε τον BitTorrent Client επιλέγουμε προσθήκη torrent (για το μTorrent) ή Ανοιγμα .torrent--> προσθήκη αρχείων (για τον Azureus)].

Ο Torrent Client θα μας ρωτήσει που θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο που θα κατεβάσει (δηλ. το βίντεο, ή οτιδήποτε επιλέξαμε να κατεβάσουμε). Απο το παράθυρο διαλόγου που έχει ανοίξει, προσδιορίζουμε το που θέλουμε να σώσουμε το αρχείο και πατάμε ΟΚ.

Από εδώ και πέρα, την όλη δουλειά την αναλαμβάνει το πρόγραμμα σε συνδυασμό με τον τράκερ, κι εμείς δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τίποτα επιπλέον! Ακόμα και αν κλείσουμε το πρόγραμμα ή τον υπολογιστή μας, όταν ξανανοίξουμε τον BitTorrent Client αυτός θα συνεχίσει το κατέβασμα/ανέβασμα από εκεί που σταμάτησε. Το αρχειάκι .torrent, από τη στιγμή που θα φορτωθεί στον client δεν μας είναι πλέον απαραίτητο, αλλά καλό είναι να μην το σβήσουμε.

Σε πόση ώρα θα κατέβει;

Ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου, το πόσοι peers υπάρχουν (δηλαδή πόσοι άλλοι χρήστες έχουν ολόκληρο [seeders] ή μέρος του αρχείου [leechers]), την ταχύτητα σύνδεσης μας, και την ταχύτητα σύνδεσης των υπολοίπων χρηστών, η ολοκλήρωση του κατεβάσματος του αρχείου μπορεί να πάρει από μερικά λεπτά μέχρι ολόκληρες ημέρες.

Ας σημειωθεί ότι ο tracker δεν εμφανίζει με ακρίβεια τους seeders/leechers στη σελίδα. Έτσι για παράδειγμα μπορεί ένα torrent να έχει 2 seeders αλλά στη σελίδα να φαίνεται πως δεν έχει κανένα!

Τι να κάνω ή τι να μην κάνω όταν κατέβει;

Είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του τράκερ, να ανεβάζουμε ταυτόχρονα αλλά και αφότου ολοκληρωθεί το κατέβασμα του αρχείου, ώστε να μπορεί να διαμοιραστεί και σε άλλους χρήστες. Έτσι, θα πρέπει να μην μηδενίζουμε την ταχύτητα ανεβάσματος, αλλά και να διατηρούμε το τόρρεντ που έχουμε κατεβάσει ενεργό για όσο περισσότερο καιρό μπορούμε.

Για να διατηρήσουμε ένα τόρρεντ ενεργό θα πρέπει:

  • Να μην το σβήσουμε από τον client.
  • Να μην μετακινήσουμε ή μετονομάσουμε το αρχείο που έχουμε σώσει στον υπολογιστή μας (εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο στο μικρό αρχείο .torrent αλλά στο μεγάλο αρχείο (βίντεο, ήχου, .pdf κ.λπ) που έχουμε κατεβάσει).
  • Να μην μετονομάσουμε κανένα φάκελο από τη διαδρομή αποθήκευσης (π.χ. C:\downloads\Black-Tracker.net\documentaries), γιατί τότε ο client θα χάσει τα ίχνη του και θα πάψει το διαμοιρασμό του.

Κι αν θέλω να αλλάξω τη θέση που έχω αποθηκεύσει ένα αρχείο;

ή

"Παλιότερα δεν είχα μεγάλο σκληρό δίσκο και ότι κατέβαζα, το έγραφα σε dvd και το έσβηνα από το pc μου. Τώρα βρήκα χώρο και θέλω να ξανα-seed-άρω τα αρχεία που είχα κατεβάσει. Πως θα γίνει αυτό;"

Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλουμε να μετακινήσουμε ένα αρχείο που έχουμε κατεβάσει (ή που ακόμα κατεβάζουμε), σε κάποιο άλλο σημείο του σκληρού μας δίσκου ή να αλλάξουμε το όνομα κάποιου φακέλου μέσα στον οποίον βρίσκεται το αρχείο που έχουμε κατεβάσει (ή που ακόμα κατεβάζουμε) μπορούμε να κάνουμε τα εξής.

Αφού κατασταλάξουμε στο που τελικά θα αποθηκεύσουμε το αρχείο μας, βρίσκουμε το σχετικό αρχειάκι .torrent (εάν το έχουμε σβήσει μπορούμε να το ξανακατεβάσουμε από τον τράκερ) και το ανοίγουμε με τον client. Όπως ακριβώς κάναμε την πρώτη φορά όταν το κατεβάσαμε, μόνο που τώρα, στο παράθυρο διαλόγου που έχει ανοίξει ο client του ζητάμε να το αποθηκεύσει ακριβώς εκεί που το έχουμε ήδη σώσει. Ο client θα εντοπίσει το υπάρχον αρχείο και θα δούμε άμεσα την μπάρα "Ολοκληρώθηκε" να γεμίζει και να φτάνει στο 100%, και στη συνέχεια το αρχείο να μετατίθεται για διαμοιρασμό. Σε περίπη που δεν γίνει κάτι τέτοιο, και ο client αρχίσει να κατεβάζει εκ νέου το αρχείο, θα πρέπει να το διακόψουμε και να ελέγξουμε εάν το όνομα του αρχείου είναι ολόιδιο με το όνομα του .torrent. Εάν πρόκειται για κατάλογο (δηλαδή για περισσότερα από ένα αρχεία, όπως στο τόρρεντ Ομερτά) θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε σβήσει ή μετονομάσει κάποιο από τα αρχεία του φακέλου.

Την ίδια διαδικασία, μπορούμε να ακολουθήσουμε εάν μετά από κάποιο καιρό αποφασίσουμε να επανα-seed-άρουμε ένα αρχείο, που, αφότου το κάναμε back up σε κάποιο cd ή dvd, το είχαμε σβήσει από τον υπολογιστή μας, αλλά τώρα το μετανιώσαμε και θέλουμε να συμβάλουμε στην διάδοση αυτών των αρχεων μέσω του Black-Tracker!

---

.:: Navigate ::.